Teknik Özellikler
   
BVQI
Haberleşme ve Data Altyapısı
Sunucu Odası
Güvenlik
Kat Planları
Tedarikçiler
Kiralama
Basında
Foto Albüm
Ulaşım
     
     
     
     
     
     
     
     BVQI  
 
     
 

Veko Giz Plaza inşaatının her aşamasında kalitesi ve standartlara uygunluğu Bureau Veritas tarafından denetlenen ve belgelendirilen nadir binalardandır.

Veko Giz Plaza’nın faydalandığı Bureau Veritas hizmetleri şunlardır;

  Tasarım (Dizayn) Kontrol Hizmetleri: Dizayn aşaması daha önceden Giz İnşaat tarafından hazırlanmış projelerin ve
    hesaplamaların, mimari, elektrik, mekanik, yangın güvenliği, statik ve betonarme açısından yürürlükteki yönetmeliklere
    uygunluklarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca hazırlanan projelerin teknik açıdan uygunluğu değerlendirilmiştir.
     
  Durum Tespiti Yapılması: Tamamlanmış olan tüm katların uygulama durum tespiti yapılmıştır.
     
  Teknik Şartnamelerin Geliştirilmesi: Başlangıç sözleşmesine ek teknik şartnamenin geliştirilmesi konusunda incelemeler
    yapılmıştır.
     
  İnşaat Sahası Kalite Kontrol Hizmetleri: İnşaatın kontrol edilen projelere uygun yapıldığının kontrolü faaliyetleri halen
    sürdürülmektedir. Binanın açılarak belgelendirilmenin tamamlanması ile bu hizmet de sona erecektir.
     
  Elektrik ve mekanik tesisat sistemlerinin test, ayar ve dengeleme işlemlerine nezaret edilmesi faaliyetleri halen
    sürmektedir.
 


 
Copyright © 2008 Veko Giz Plaza Istanbul.